ile ludności mają włochy
Rate this post

Według danych Istituto Nazionale di Statistica (Istat), na początku 2020 roku Włochy miały około 60,3 miliona mieszkańców. Gęstość zaludnienia wynosi około 201 mieszkańców na 1 km² i jest wyższa niż w większości krajów Europy Zachodniej. Najbardziej zaludnione obszary to Nizina Padańska na północy kraju oraz obszary metropolitalne takie jak Mediolan, Rzym i Neapol. Najsłabiej zaludnione są prowincja Basilicata, obszary górzyste Alp i Apenin oraz wyspa Sardynia. W ostatnich latach Włochy doświadczyły również imigracji na dużą skalę, z ponad 5,2 miliona obcokrajowców mieszkających w kraju.

Wnioski kluczowe:

  • Włochy mają około 60,3 miliona mieszkańców, z gęstością zaludnienia wynoszącą około 201 mieszkańców na 1 km².
  • Najbardziej zaludnione obszary to Nizina Padańska oraz obszary metropolitalne takie jak Mediolan, Rzym i Neapol.
  • Obszary najmniej zaludnione to prowincja Basilicata, obszary górzyste Alp i Apenin oraz wyspa Sardynia.
  • Włochy doświadczają również imigracji na dużą skalę, z ponad 5,2 miliona obcokrajowców mieszkających w kraju.

Emigracja i migracja

W latach 1861-1976 ponad 26 milionów Włochów opuściło kraj, a połowa z nich emigrowała do innych krajów europejskich, a reszta głównie do obu Ameryk. Od lat 80. XX wieku, Włochy zaczęły przyciągać również dużą liczbę imigrantów, a według danych z 2019 roku w kraju mieszkało ponad 5,2 miliona cudzoziemców. Główne kraje pochodzenia imigrantów to Rumunia, Albania, Maroko, Chiny i Ukraina.

Dowiedź się również:  Czy Włochy są w UE? Informacje o członkostwie

Obecnie liczba ludności we Włoszech wynosi 60.3 miliona. Gęstość zaludnienia jest wyższa niż w większości krajów Europy Zachodniej i wynosi 201 mieszkańców na 1 km². Włochy doświadczają również migracji na dużą skalę, z ponad 5,2 milionami cudzoziemców mieszkającymi w kraju wg danych z 2019 roku.

Według danych Istituto Nazionale di Statistica (Istat), na początku 2020 roku Włochy miały około 60,3 miliona mieszkańców. Gęstość zaludnienia wynosi około 201 mieszkańców na 1 km² i jest wyższa niż w większości krajów Europy Zachodniej.

Emigracja i migracja mają istotny wpływ na demografię Włoch. Dynamika migracji zarówno osób emigrujących z Włoch, jak i imigrantów napływających do kraju, tworzy złożony obraz zmian demograficznych. Wpływa to na otwarcie Włoch na nowe kultury i wpływy z innych części świata.

Kryzys demograficzny

Włochy znajdują się w zaawansowanej fazie transformacji demograficznej, charakteryzującej się starzeniem się społeczeństwa i niskim współczynnikiem dzietności. Średni wiek populacji we Włoszech wynosi 45,7 lat, co czyni je jednym z najstarszych społeczeństw na świecie. Wskaźnik urodzeń spadł do 1,32 dziecka na kobietę, znacznie poniżej poziomu niezbędnego do utrzymania stabilnej populacji. Przyczyny tego stanu rzeczy można upatrywać w braku zaufania młodych ludzi co do przyszłego kierunku gospodarczego kraju.

kryzys demograficzny we Włoszech

Obecna sytuacja demograficzna we Włoszech budzi obawy i wywołuje zaniepokojenie wśród zarówno obywateli, jak i przedsiębiorców. Z roku na rok odnotowuje się coraz mniejszą liczbę urodzeń, podczas gdy liczba osób starszych i stulatków stale wzrasta. Według danych statystycznych, liczba mieszkańców Włoch spadła nawet o 180 tysięcy w ciągu ostatniego roku, mimo napływu imigrantów w tempie rocznym około 4 procent.

Jak zauważa Gigi de Palo, prezes Fundacji dla Dzietności, obecny stan demograficzny Włoch jest bardziej niepokojący niż zakładano. Świadczy o tym nie tylko spadek liczby urodzeń, ale również brak zaufania młodego pokolenia do przyszłości kraju, w tym perspektyw związanych z ekonomicznym i społecznym rozwojem.

Dowiedź się również:  Jadę do Włoch czy Włoszech? - Poradnik Podróżnika

Oznaki kryzysu demograficznego wywołują obawy o przyszłość narodu i możliwość przetrwania Włoch w długim okresie. Wzrost populacji, który stanowi kluczowy czynnik decydujący o dobrobycie i wzroście bogactwa społeczeństwa, stoi w sprzeczności z antynatalistycznymi tendencjami promowanymi przez niektóre organizacje międzynarodowe i ekologiczne aktywistów.

Wniosek

Włochy, razem z Hiszpanią, zmaga się z jednym z najgorszych kryzysów demograficznych w Europie. Liczba ludności we Włoszech, która w 1971 roku wynosiła 55 mln, stale maleje. Wskaźnik dzietności spadł do niebezpiecznie niskiego poziomu, a starzenie się populacji stanowi wyzwanie dla społeczeństwa i gospodarki kraju.

Z danych wynika, że obecnie na dwóch emerytów w Italii pracują trzy osoby w wieku produkcyjnym, a w 2050 roku stosunek pracujących do emerytów wyniesie 1:1, co może zwiększyć obciążenie systemu emerytalnego. Dodatkowo, niemal jedna piąta młodych Włochów nie pracuje, nie uczy się i nie posiada nic, a bezrobocie wśród młodych Hiszpanów jest najwyższe w UE.

Aby stawić czoła tym wyzwaniom, rząd włoski planuje wprowadzenie strategicznego planu przyrostu naturalnego oraz środków zachęcających młodych ludzi do zakładania rodzin. Demografia Włoch jest istotnym tematem zarówno w kontekście krajowym, jak i międzynarodowym, wymagającym uwagi i działań mających na celu poprawę sytuacji.

FAQ

Ile ludności mają Włochy?

Według danych Istituto Nazionale di Statistica (Istat), na początku 2020 roku Włochy miały około 60,3 miliona mieszkańców.

Jakie jest gęstość zaludnienia we Włoszech?

Gęstość zaludnienia wynosi około 201 mieszkańców na 1 km² i jest wyższa niż w większości krajów Europy Zachodniej.

Jakie regiony we Włoszech są najbardziej i najmniej zaludnione?

Najbardziej zaludnione obszary to Nizina Padańska na północy kraju oraz obszary metropolitalne takie jak Mediolan, Rzym i Neapol. Najsłabiej zaludnione są prowincja Basilicata, obszary górzyste Alp i Apenin oraz wyspa Sardynia.

Jakie są dane dotyczące emigracji i migracji we Włoszech?

W latach 1861–1976 ponad 26 milionów Włochów opuściło kraj, a od lat 80. XX wieku Włochy zaczęły doświadczać napływu imigrantów. Według danych z 2019 roku, ponad 5,2 miliona obcokrajowców mieszka w kraju.

Jakie są przyczyny kryzysu demograficznego we Włoszech?

Włochy znajdują się w zaawansowanej fazie transformacji demograficznej, charakteryzującej się starzeniem się społeczeństwa i niskim współczynnikiem dzietności. Średni wiek populacji Włoch wynosi 45,7 lat, a wskaźnik urodzeń spadł do 1,32 dziecka na kobietę.

Jakie są skutki kryzysu demograficznego we Włoszech?

Starzenie się populacji i spadek liczby urodzeń stanowią wyzwanie dla społeczeństwa i gospodarki kraju. Prognozy sugerują, że liczba ludności może dalej maleć w przyszłości.

Jakie są plany włoskiego rządu w związku z kryzysem demograficznym?

Włoski rząd planuje strategiczny plan przyrostu naturalnego oraz wprowadzenie środków zachęcających do przekonania młodych ludzi do zakładania rodzin.

Dlaczego demografia Włoch jest ważnym tematem?

Demografia Włoch jest ważnym tematem, który wymaga uwagi zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym ze względu na starzenie się społeczeństwa i spadek liczby urodzeń, które mają wpływ na społeczeństwo, gospodarkę i politykę kraju.

Linki do źródeł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *